.

.

Paslaugų teikimo taisyklės  

Asmeniniai duomenys - tai informacija, kuri leidžia identifikuoti vartotoją, pvz.: vardas, adresas, e. paštas ar pašto indeksas.

Registracijos metu Jūsų pateikti asmeniniai duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

 

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato asmens, įsigijančio prekes UAB ,,Vetvila" elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir UAB „Vetvila“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Sutinku- užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo. Juridiškai privalomai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Mūsų pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Vetvila“ sutarčių duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta) ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.  

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, pakeistas Sąlygas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nurodytą pristatymo terminą (taikoma tik tuo atveju, kai prekė yra sandėlyje; kitais atvejais pristatymo terminas patikslinimas ir Pirkėjas yra informuojamas).

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

 

7. Apmokėjimas

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.1 Apmokėjimas banko pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats perveda užsakyme nurodytą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą.

7.2 Apmokėjimas grynais pinigais - paslauga taikoma atsiimant prekes iš Pardavėjo, nurodytu adresu arba iš anksto sutarus dėl laiko ir tikslios prekių atsiėmimo vietos, taip pat prekes pristačius Pardavėjo įgaliotam asmeniui (kurjeriui).

7.3 Jeigu Pirkėjas pasirinko 7.1 punkte nurodytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.4 Pirkėjui pasirinkus banko pavedimo mokėjimo metodą ir sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Patvirtinti užsakymą"), į Pirkėjo elektroninį paštą yra išsiunčiama išankstinio apmokėjimo sąskaita, kurią pirkėjas gali atsispausdinti.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Pardavėjas, jo įgaliotas atstovas arba prekes pasiima pats Pirkėjas savo sąskaita iš Pardavėjo nurodytos vietos. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.2. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Kitais atvejais Pirkėjas yra informuojamas asmeniškai.

7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ir pristatymo metu privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.5. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje bei, dalyvaujant transporto įmonės atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo, šiomis sąlygomis:

9.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta) ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4.5 už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

10. Atsakomybė

10.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje  vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1 Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Privatumo taisyklėse.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.